Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

UPV

Hvad er uddannelsesparathed?

At være uddannelsesparat er kort sagt at være i stand til at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Uddannelsesparathed skal vurderes med blik for fire forskellige forudsætninger:

· de faglige forudsætninger

· de personlige forudsætninger

· de sociale forudsætninger

· de praksisfaglige forudsætninger

Det er lærerens opgave at vurdere, om en elev har de nødvendige sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger for at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

De faglige vurderes via karakterskalaen i standpunktskarakteren.

De personlige er delt ind i fem fokusområder:

· Selvstændighed

· Motivation

· Ansvarlighed

· Mødestabilitet

· Valgparathed

De sociale er delt ind i 3 fokusområder:

· Samarbejdsevne at kunne løse opgaver sammen med andre, over holde fælles aftaler og bidrage positivt til fælles skabet.

· Respekt herunder at udvise forståelse for andre mennesker.

· Tolerance herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv.

Vurdering af elevens praksisfaglige forudsætninger delt ind i 5 fokusområder:

· Praksis færdigheder og kreativitet

· Værkstedsfærdigheder

· Arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang

· Færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed

· Færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis

 

Procedurer og tidsplaner for UPV processen fremgår af bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse og den tilhørende vejledning.

klik her for at gå til Undervisningsministeriets vejledninger