MENU
Aula_close Layer 1

Kontaktoplysninger

Kontor Hanne Kock 9915 6950 hakk@skivekommune.dk
Skoleleder Jette Præstholm 9915 6950 jepr@skivekommune.dk
Viceskoleleder Mogens Bruun 9915 6952 mobr@skivekommune.dk
Overbygning Zenia Bækby 9915 6954 zewb@skivekommune
Fritidsleder Bo Marciniak 9915 7090 bmar@skivekommune.dk
Fritidscenteret Personalet 9915 7080  
Serviceleder Bo Marciniak 9915 7090 bmar@skivekommune.dk
Skolebibliotek Janne Skovgaard 9915 6957  
Fritids og SSP vejleder Gitte Frederiksen 2161 5800  
UU vejleder Hanna Bitsch 9915 5690 hbbi@skivekommune.dk