Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kostpolitik

Skolebestyrelsen på Brårup Skole har som overordnet målsætning:

 

At skabe gode kostvaner hos eleverne, som fremmer indlæring, sundhed og trivsel.

At fremme elevernes koncentration og energi med henblik på øget udbytte af undervisningen.

At give eleverne gode oplevelser og vaner med mad og fysiske aktiviteter.

At alle elever, forældre og lærere forstår vigtigheden af regelmæssig spisning og væskeindtagelse.

At skolens kostpolitik indarbejdes naturligt i undervisningen i alle klasser.

At få kendskab til og forebygge kostrelaterede sygdomme.

At lære om god hygiejne.

 

En forudsætning for en god skoledag er, at dagen starter med et godt morgenmåltid, og eleven løbende får tilført energi

Vi forventer, at alle elever har spist morgenmad, inden de møder i skolen.

Vi forventer, at alle elever har ernæringsrigtige madpakker med hjemmefra – gerne en lille madpakke til 10-pausen og en større til 12-pausen.

I SFO’en er det muligt at købe sund morgenmad efter tilmelding.

Elevernes madpakker samles ind i klasserne og opbevares i kølerum.

Vi ønsker, at spisepauserne bliver rolige stunder, hvor eleverne får den tid, der skal til, for at spise madpakken. Måltiderne er også sociale samlingsstunder, hvor der udvikles samværsformer og bordskik, som kan fremme trivslen.

Der er voksne til stede i spisepauserne fra 0. - 3. klasse.

Vi anbefaler, at eleverne drikker vand eller mælk til måltiderne. På skolen og Fritidscenteret er der opstillet vandautomater centrale steder, så eleverne altid har adgang til frisk, afkølet drikkevand.

Der er mulighed for at tilmelde sig skolemælksordningen. Forældrene afregner direkte med leverandøren.

Til de elever i 4. - 9.årgang , der vælger ikke at medbringe en madpakke, har skolen gode tilbud i cafeen.

Eleverne skal blive på skolen i pauserne.

Slik, sodavand og chips må ikke indtages i skoletiden

Særlige lejligheder:

Ved særlige lejligheder så som skolefest, sidste dag før juleferien og sommerferien, bedsteforældredage, lejrskole, overnatninger på skolen o. lign. er slik og kage tilladt i et rimeligt omfang efter aftale med skolens personale.

Fødselsdage: Når en elev har fødselsdag er det en ganske særlig dag, som vi gerne vil være med til at fejre. Da vi ønsker at begrænse sukkerindtagelsen, opfordrer vi til, at man tænker over, hvad man sender med børnene til uddeling i klasserne.

 

Det er forbudt at indtage energidrikke på skolen.