Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mellemtrin

På mellemtrinnet arbejder vi fortsat på, at eleverne oplever et trygt og positivt læringsmiljø. Der arbejdes med mål for elevernes læring og eleverne vil opleve, at de får mere feedback og de selv lærer at give feedback. Eleverne bliver inddraget mere i undervisningen. Undervisningen vil fortsat være struktureret og varieret. Eleverne vil opleve flere krav og større ansvar omkring det at gå i skole.  

Brårup Skole er en stor skole med to, tre eller fire spor. Vi vægter fællesskabet og har fokus på, at se klasserne som en årgang i forskellige sammenhænge. De har idræt sammen, er på lejrskole sammen og på ture ud af huset sammen.  

4. årgang 

Eleverne tilbydes svømmeundervisning i 4. klasse og det fortsætter i 5. klasse.  

Fra og med 4. årgang må eleverne benytte sig af Den varme Cafe og cafeen i 10-pausen. Her kan købes salat, sandwich og varm mad m.m. 

Traditioner – 4. årgang 

Den 1. december synger eleverne julen ind ved skoledagens start for alle skolens elever og personale. Der er tændt op med levende lys og julemanden kommer forbi med pebernødder. En hyggelig start på julemåneden. Forældre er velkomne.  

5. årgang 

Besøg på Ådalskolen - eleverne besøger deres kommende klassekammerater.  

Traditioner – 5. årgang 

Juniorpraktik i Fakta –eleverne oplever hvad det vil sige at være en del af hverdagen i en dagligvarebutik. 

Musikdag – i Skive Kommune arrangeres der musikdag med efterfølgende forestilling i KCS for forældrene. 

Luciaoptog – finder sted den 13. december eller førstkommende mandag. En smuk og stemningsfuld morgen, hvor de øvrige elever og personale nyder optoget gennem skolen. Forældre er velkomne,  

6. årgang 

Lejrskolen for mellemtrinnet ligger på 6. årgang. Tre dage med gode oplevelser og hvor fokus ligger på trivsel, læring og samvær.  

Besøg af Ådalskolen - de kommende klassekammerater kommer på besøg. Desuden inviteres eleverne til årgangens forestilling i foråret.  

Traditioner – 6. årgang 

Musical/forestilling - I tre uger omlægges skemaet og årgangen laver en flot forestilling. Forældrene inviteres til premieren.   

 

Skole-hjem-samarbejde 

Vi har to årlige forældremøder samt en obligatorisk skole-hjem-samtale. Derudover har vi en årlig behovssamtale. 

To-lærer-ordning 

Vi benytter os af muligheden for at afkorte skoledagen med to timer ved konvertere UUV-timer om til timer med to lærere på. Det er primært fagene dansk og matematik som bliver tilgodeset.  

Nationale test 

Vi tager både de obligatoriske og frivillige nationale test.  

Elevråd 

På mellemtrinnet har alle tre årgang mulighed for at blive repræsenteret i elevrådet.  

Idrætsstævner 

Igennem hele skoleforløbet deltager de forskellige årgange i idrætsstævner sammen med andre skoler i Skive Kommune.