Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skole - Hjem samarbejde

Undervisning og opdragelse er en fælles opgave for forældre og skolens medarbejdere.

Samarbejdet bygger på gensidig information, krav og forventninger. Samarbejdet skal sikre, at skolen og hjemmet arbejder sammen ud fra en målsætning om at fremme børnenes udbytte af undervisningen, herunder at trivslen på skolen er bedst mulig.
I en ligeværdig og åben dialog skal der etableres et samarbejde, der bygger på gensidig tillid, respekt og fælles ansvarlighed.

Brårup skole forventer, at forældrene kommer til indkaldte møder og følger op på/sætter sig ind i skriftligt materiale fra skolen. Det er vigtigt for et godt skole-hjemsamarbejde og for elevens  trivsel, at forældrene engagerer sig i elevernes skolegang. Deltagelse i møder og andre arrangementer er en vigtig del heraf.

Kommunikation mellem skole og hjem
Relevant information for skole-hjemsamarbejde fra skolen foregår fortrinsvis elektronisk via Aula. Generel information findes på skolens hjemmeside www.braarupskole.dk.

Alle skolens medarbejdere kan kontaktes af hjemmet ved telefonisk henvendelse til skolens kontor. Årgangenes voksne kan kontaktes via Aula. Under normale omstændigheder kan man forvente svar fra personalet inden for to døgn.

Forældremøder:
Derudover består samarbejdet af forældremøder for den enkelte klasse og/eller for hele årgangen. Forældremøderne planlægges i et samarbejde mellem klasselæreren og kontaktforældrene. Der skal være en balance mellem den lærerstyrede information og den fælles diskussion af årgangsrelevante temaer på møderne. Der henvises til SSP-folder om det forebyggende arbejde. På det første forældremøde i skoleåret vælges klassekontaktforældre for kommende år.

Skole-hjem samtaler:
Der afholdes skole-hjemsamtaler, hvor forældrene informeres om den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Derudover fungerer elevplanen samt evt. test også som information om den enkelte elevs udbytte. Både forældre, børn og lærere skal kunne forberede sig på samtalerne for på denne måde sammen at bestemme indhold og anvende samtalerne til præcis det, der er væsentligt for parterne. Skole-hjemsamtalerne skal have den fornødne tid og tilrettelægges fleksibelt under hensyn til behov. Elevplanen er tilgængelig for forældre og elever og drøftes ved samtale.

Klassearrangementer:
Disse arrangeres af kontaktforældrene i samarbejde med lærerne på årgangen.

Kontaktforældre:
I hver klasse vælges 3-5 kontaktforældre. Kontaktforældrene er kontaktleddet til skolebestyrelsen. En god kontakt til skolebestyrelsen betyder, at den brede forældregruppe får en mere direkte indflydelse på skolens udvikling. Mindst 1 gang om året inviterer skolebestyrelsen alle kontaktforældre til et møde. Nærmere beskrivelse af arbejdet som kontaktforældre er beskrevet i en pjece, som uddeles til alle nye kontaktforældre.