Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Overbygning

Spil hinanden bedre!

Brårup skole er en folkeskole for alle. Vi har en overbygning med 3-4 spor, som kan noget helt særligt. Vi hylder mangfoldigheden, og vi tror på, at alle har værdier, der bidrager positivt til fællesskabet. Den enkelte elev skal blive så fagligt dygtig som muligt og samtidig være en del af et forpligtende fællesskab. Vi skal spille hinanden bedre. Vi skal fremelske de gode egenskaber og hjælpe med hinandens udfordringer. Hos os vægter vi fællesskabet højt, og vi gør meget for at styrke sammenholdet i klassen og på årgangen. Vi har fælles aktiviteter i overbygningen, bl.a. idrætsdage, projektuger, temadage, fællesskabsuger og meget mere.

Overbygningen skal ses som et samlet forløb, hvor vi forbereder eleverne bedst muligt til deres fremtid. Vi lægger os i selen for at hjælpe eleverne videre på deres uddannelsesvej. I overbygningen er der løbende et tæt samarbejde med en Uddannelsesvejleder. Du bliver inspireret til valg af videregående uddannelse. Vi har et godt samarbejde med de videregående uddannelser, som ligger i skolens ”baghave”. Det kan være Innovationsuge på Skive college HHX, SKILLS på Skive College, forskellige undervisningsforløb på Skive College og meget mere.

Vi synes, det er vigtigt, at man får afprøvet at være på en arbejdsplads, og derfor tilbyder vi erhvervspraktik, hvor eleven selv er aktiv i valget af praktiksted.  Vi tager også på forskellige virksomhedsbesøg for at give eleverne et indblik i arbejdslivet.

Når eleverne kommer i overbygningen, har de mange af de samme fag som i 6. klasse, men som noget nyt får eleverne fagene biologi, geografi, fysik/kemi, samfundsfag og valgfag.

Vi har høje faglige forventninger til eleverne. Vi har fokus på at højne det faglige niveau i dansk og matematik. Vi har indført en to -lærer ordning i to ugentlige timer, så der er mere tid til at tilgodese den enkelte elev.

Alle elever og voksne skal trives i skolen. Vi har løbende elevsamtaler og der holdes øje med alle elevers trivsel fra hele lærerteamet. Vi vil gerne, at eleverne oplever en skoledag, hvor der er tid til den enkelte.

Ungdoms miljø – overbygningen har sine egne områder årgangsvis, som er indrettet med hyggelige arbejdsområder. Eleverne har også mulighed for at få et skab, hvor de kan låse deres ejendele ind. Man kontakter Hanne Kock og betaler 50,- i depositum for en hængelås med nøgle.

 

7. årgang

KENDSKAB GIVER VENSKAB.

På 7. årgang modtager vi elever fra Ådalskolen. I løbet af 5. og 6. klasse lærer eleverne hinanden at kende ved forskellige arrangementer og besøg hos hinanden.

Vi laver i samarbejde med Ådalskolen nye klasser, så alle starter med nye klassekammerater. De får nye lærere, som normalt vil følge årgangen, til de forlader skolen ved udgangen af 9. klasse.

Vi prioriterer at få bygget gode, solide fællesskaber, og derfor tager vi på introtur for at styrke klassens sammenhold.

På 7. årgang er der konfirmation og derfor ligger konfirmationsforberedelsen også her. Alle elever er med på Blå mandag efterfølgende.

 

8. årgang

KARAKTER OG UDDANNELSESPARATHED

I 8. klasse kommer der karakter i alle fag to gange om året. Det er noget alle lige skal vænne sig til. Det er også her vi skal begynde at uddannelsesparathedsvurdere den enkelte.

Eleverne sendes på Intro kurser på ungdomsuddannelserne, med henblik på at kvalificere deres uddannelsesvalg. Valgfagene fra 7. klasse fortsætter i 8. klasse og afsluttes med elevernes første eksamen.

I 8. klasse er eleverne på en uges lejrskole.

 

9. årgang

EKSAMEN OG AFSLUTNING

Vi samarbejder med Ungdomsskolen Skive og de videregående uddannelser for at give eleverne et bredt udvalg af forskellige valgfag.

Året danner afslutningen på 3 års skolegang i overbygningen. Mange elever retter for alvor blikket fremad. Skoleåret afsluttes med Folkeskolens eksamen i maj/juni. Skolen støtter og hjælper eleverne således, at de føler sig godt rustet til eksamen. Det kan være gennem individuelle vejledninger eller små intensive kurser på hold. Der vil desuden være ekstra hjælp til alle ordblinde elever.

På dette klassetrin er der brobygning for de elever, der er i tvivl eller har brug for det.

Sidste skoledag for 9. årgang ligger ofte i slutningen af maj.  

 

Lektier:

I overbygningen må man forvente, at ikke alle lektier kan laves på skolen, men der vil også være lektier hjemme. Vi forventer, at man laver sine lektier og er klar til timerne.

 

Office 365

Elever på Brårup skole har gratis adgang til licens til Microsofts office365 – pakke. Du kan frit installere denne pakke på din computer. Vi benytter os af skoleportalen EasyIQ og teams.

 

Traditioner:

 • Introtur i 7 klasse
 • Idrætsdage i Skive kommune
 • Idrætsdag for hele overbygningen, hvor klasserne dyster med hinanden
 • Motionsdag
 • Skolehåndbold
 • Skolefodbold
 • Teaterforestillinger og koncerter
 • Fagdage
 • 2 Fællesskabsuger
 • Projektuger
 • Lejrskole i 8. klasse
 • Juleklippedag eller hygge
 • Ture ud af huset
 • Konfirmation og Blå mandag
 • Terminsprøver i 8. og 9.
 • Intro kurser på de videregående uddannelser
 • Projektopgaven
 • Sidste skoledag
 • Dimission
 • Erhvervspraktik

 

Skole- hjem samarbejde:

Det er vigtigt at have en god kommunikation mellem skole og hjem, selvom børnene nu er blevet ældre. Via Aula er der mange oplysninger og mulighed for direkte kommunikation mellem skole og hjem. Der afholdes forældremøder i starten af skoleåret og skole-hjemsamtaler i november. Der er altid mulighed for at få en ekstra skole- hjem samtale, såfremt det er ønsket.