Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Eksamen

I 8. klasse skal du til en obligatorisk prøve i et praktisk/musisk valgfag. Du skal til prøve i enten:

• Håndværk og design

• Madkundskab

• Billedkunst

• Musik

 

I 9. klasse skal du til syv obligatoriske prøver i alt. Fem af prøverne er ”bundne”. Det betyder, at alle elever skal til disse prøver.

De fem bundne prøve:

• Dansk, mundtlig

• Dansk, skriftlig

• Matematik, skriftlig

• Engelsk, mundtlig

• Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, mundtlig

 

De sidste to prøver findes ved lodtrækning. De kaldes for udtræksprøver. Du skal op i én udtræksprøve fra den humanistiske fagblok og én udtræksprøve fra den naturfaglige fagblok. Du kan se nedenfor, hvilke prøver, der hører til de to blokke. Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der via lodtrækning bestemmer, hvilke to prøver du og din klasse skal op i. Du får besked om, hvilke fag du skal til prøve i 5 hverdage, før de skriftlige prøver begynder.

Udtræksprøver i den humanistiske fagblok:

• Engelsk, skriftlig

• Tysk/fransk, skriftlig eller mundtlig

• Samfundsfag, mundtlig

• Kristendomskundskab, mundtlig

• Historie, mundtlig

Udtræksprøver i den naturfaglige fagblok:

• Biologi, skriftlig

• Geografi, skriftlig

• Fysik/kemi, skriftlig

• Matematik, mundtlig

• Idræt, praktisk/mundtlig

De skriftlige prøver ligger i starten af maj. Den mundtlige periode starter kort efter sidste skoledag i slut maj eller start juni.

 

Karakterskala i folkeskolen:

Billede af karakterskala